Vietnampoolstoday

RESULT

PRIZE 1

PRIZE 2

PRIZE 3

2

 3

8

 0

 9

0

 6

 3

 2

4

9

1

Monday, 22 Jul 2024

Open everyday, 14:20 (UTC+07)

DatePRIZE 1PRIZE 2PRIZE 3
Monday, 22 Jul 2024Monday, 22 Jul 2024238090632491
Sunday, 21 Jul 2024457153177604
Saturday, 20 Jul 2024026986429235
Friday, 19 Jul 2024571490578316
Thursday, 18 Jul 2024209921345470
Wednesday, 17 Jul 2024483763583069
Tuesday, 16 Jul 2024269624924876
Monday, 15 Jul 2024703136701742
Sunday, 14 Jul 2024826959420853
Saturday, 13 Jul 2024034576639270
Friday, 12 Jul 2024192834151385
Thursday, 11 Jul 2024781493812760
Wednesday, 10 Jul 2024439225673094
Tuesday, 09 Jul 2024150684042618
Monday, 08 Jul 2024873435919703
Sunday, 07 Jul 2024501624678615
Saturday, 06 Jul 2024477208539241
Friday, 05 Jul 2024193597148763
Thursday, 04 Jul 2024058269782914
Wednesday, 03 Jul 2024752313446780
Tuesday, 02 Jul 2024948620789245
Monday, 01 Jul 2024715096433061
Sunday, 30 Jun 2024304708514879
Saturday, 29 Jun 2024681627932551
Friday, 28 Jun 2024825081803409
Thursday, 27 Jun 2024451093474280
Wednesday, 26 Jun 2024801911269563
Tuesday, 25 Jun 2024135290347782
Sunday, 23 Jun 2024257310075981
Monday, 24 Jun 2024677639810614
Saturday, 22 Jun 20241030 89932071
Friday, 21 Jun 2024870923469855
Thursday, 20 Jun 2024183273114620
Wednesday, 19 Jun 2024023642165587
Tuesday, 18 Jun 2024166125873326
Monday, 17 Jun 2024851061483750
Sunday, 16 Jun 2024897242517836
Saturday, 15 Jun 20241810 81376382
Friday, 14 Jun 2024584972153495
Thursday, 13 Jun 2024486526773162
Wednesday, 12 Jun 2024728104169841
Tuesday, 11 Jun 2024933678086323
Monday, 10 Jun 2024352561264709
Sunday, 09 Jun 2024179740352136
Saturday, 08 Jun 20246289 37664354
Friday, 07 Jun 2024050762523742
Thursday, 06 Jun 2024248708931760
Wednesday, 05 Jun 2024620717480569
Tuesday, 04 Juni 20247454 26161871
Monday, 03 Juni 20249170 47652496
Sunday, 02 Juni 20247025 36845763
Saturday, 01 Juni 2024801441732896
Friday, 31 Mei 20241804 38211637
Thursday, 30 Mei 2024405565320895
Wednesday, 29 Mei 2024207611381419
Tuesday, 28 Mei 2024136756402089
Monday, 27 Mei 2024878033911068
Sunday, 26 Mei 20249358 30642847
Saturday, 25 Mei 2024746697111243
Friday, 24 Mei 2024093865245359
Thursday, 23 Mei 2024297230156209
Wednesday, 22 Mei 2024514062707321
Tuesday, 21 Mei 2024059945366170
Monday, 20 Mei 2024101264727288
Sunday, 19 Mei 2024837945836579
Saturday, 18 Mei 2024758062141302
Friday, 17 Mei 2024055227934714
Thursday,16 Mei 2024219368254901
Wednesday, 15 Mei 2024753482595057
Tuesday, 14 Mei 2024358957267893
Monday, 13 Mei 2024746132661087
Sunday, 12 Mei 2024811667254036
Saturday, 11 Mei 2024649574518863
Friday, 10 Mei 2024172204592703
Thursday, 09 Mei 2024539021106314
Wednesday, 08 Mei 20248257 98943820
Tuesday, 07 Mei 2024683811761390
Monday, 06 Mei 2024557363246089
Sunday, 05 Mei 2024078936559265
Saturday, 04 Mei 2024936185704233
Friday, 03 Mei 2024118493500304
Friday, 03 Mei 2024118493500304
Thursday, 02 Mei 2024270968147890
Wednesday, 01 Mei 2024771482756032
Tuesday, 30 Apr 2024568072958641
Monday, 29 Apr 2024836340762815
Sunday, 28 Apr 2024739512689143
Saturday, 27 Apr 20246082 12689143
Friday, 26 Apr 2024372897527632
Thursday, 25 Apr 2024808376522840
Wednesday, 24 Apr 2024302726988051
Tuesday, 23 Apr 2024967213076485
Monday, 22 Apr 2024223794302873
Sunday, 21 Apr 2024202976951007
Saturday, 20 Apr 2024531625896756
Friday, 19 Apr 2024763809187146
Thursday, 18 Apr 2024435172663089
Wednesday, 17 Apr 2024159735885129
Tuesday, 16 Apr 2024612906270538
Monday, 15 Apr 2024208482351319
Sunday, 14 Apr 2024690353117562
Saturday, 13 Apr 2024754735786204
Friday, 12 Apr 2024038168213798
Thursday, 11 Apr 2024935017452511
Wednesday, 10 Apr 2024478468590145
Tuesday, 09 Apr 2024231681026234
Monday, 08 Apr 2024536802629507
Sunday, 07 Apr 2024084925438361
Saturday, 06 Apr 2024930018067451
Friday, 05 Apr 2024147653872308
Thursday, 04 Apr 2024753010186874
Wednesday, 03 Apr 2024261960653551
Tuesday, 02 Apr 2024671182963034
Monday, 01 Apr 2024694402169875
Sunday, 31 Mar 2024329680063673
Saturday, 30 Mar 2024109778216144
Friday, 29 Mar 2024078532674152
Thursday, 28 Mar 2024260489561377
Wednesday, 27 Mar 2024101993073494
Wednesday, 26 Mar 2024798723959109
Monday, 25 Mar 2024461137151297
Sunday, 24 Mar 2024543685299396
Saturday, 23 Mar 2024031476404041
Friday, 22 Mar 2024734845483022
Thursday, 21 Mar 2024243696072741
Wednesday, 20 Mar 2024362220857920
Tuesday, 19 Mar 2024281036196705
Monday, 18 Mar 2024928942851590
Sunday, 17 Mar 2024169525810723
Saturday, 16 Mar 2024709862879820
Friday, 15 Mar 2024917668340388
Wednesday, 13 Mar 2024124671576048
Tuesday, 12 Mar 2024018920334112
Monday, 11 Mar 2024623784622790
Sunday, 10 Mar 2024157293157768
Saturday, 09 Mar 2024502719846708
Friday, 08 Mar 2024823824208634
Thursday, 07 Mar 2024317661354370
Wednesday, 06 Mar 2024105380011621
Tuesday, 05 Mar 2024852912474956
Monday, 04 Mar 2024331438169010
Sunday, 03 Mar 2024839605246372
Saturday, 02 Mar 2024740164381229
Friday, 01 Mar 2024026748225128
Thursday, 29 Feb 2024784919384946
Wednesday, 28 Feb 20245103 83406290
Tuesday, 27 Feb 2024701906715061
Monday, 26 Feb 2024982216287981
Sunday, 25 Feb 2024637094358652
Saturday, 24 Feb 2024491573806484
Friday, 23 Feb 2024523665147840
Thursday, 22 Feb 2024148740924315
Wednesday, 21 Feb 2024965318216072
Tuesday, 20 Feb 2024781265743359
Monday, 19 Feb 2024054796184127
Sunday, 18 Feb 2024506321241804
Saturday, 17 Feb 2024398417486091
Friday, 16 Feb 2024417203608132
Thursday, 15 Feb 2024756199547680
Wednesday, 14 Feb 2024954136870965
Tuesday, 13 Feb 2024214054104741
Sunday, 12 Feb 2024358112029523
Sunday, 11 Feb 2024902120307528
Saturday, 10 Feb 2024703456369542
Friday, 9 Feb 2024625462004601
Thursday, 8 Feb 2024748653015410
Wednesday, 7 Feb 2024963575217203
Tuesday, 6 Feb 2024863168522474
Monday, 5 Feb 2024743025656501
Sunday, 4 Feb 2024120528175210
Saturday, 3 Feb 2024711151200780
Friday, 2 Feb 2024329722038752
Thursday, 1 Feb 2024437027100625
Wednesday, 31 Jan 2024965460224511
Tuesday, 30 Jan 2024 831241215562
Monday, 29 Jan 2024957477121210
Sunday, 28 Jan 2024213795157791
Saturday, 27 Jan 2024632108455675
Friday, 26 Jan 2024352155624578
Thursday, 25 Jan 2024756078608012
Wednesday, 24 Jan 2024015248955946
Tuesday, 23 Jan 2024008574118652
Monday, 22 Jan 2024978425017643
Sunday, 21 Jan 2024756222397544
Saturday, 20 Jan 2024741954122420
Friday, 19 Jan 2024630286201702
Thursday, 18 Jan 2024523018208891
Wednesday, 17 Jan 2024423086005504
Tuesday, 16 Jan 2024024544104101
Monday, 15 Jan 2024639654204791
Sunday, 14 Jan 2024236157887501
Saturday, 13 Jan 2024754207639256
Friday, 12 Jan 2024652312545481
Thursday, 11 Jan 2024134424557859
Wednesday, 10 Jan 2024003688962022
Tuesday, 9 Jan 2024526052006524
Monday, 8 Jan 2024963095014102
Sunday, 7 Jan 2024159302339440
Saturday, 6 Jan 2024753014061146
Friday, 5 Jan 2024741015648053
Thursday, 4 Jan 2024021550299127
Wednesday, 3 Jan 2024887612084510
Tuesday, 2 Jan 2024022054105502
Monday, 1 Jan 2024863299012960
Sunday, 31 Des 2023802392477470
Saturday, 30 Des 2023254614965640
Friday, 29 Des 2023155178212012
Thursday, 28 Des 2023453259611437
Wednesday, 27 Des 2023310850636620
Tuesday, 26 Des 2023202575396012
Monday, 25 Des 2023963054102459
Sunday, 24 Des 2023005251036627
Saturday, 23 Des 2023853141385211
Friday, 22 Des 2023156565128879
Thursday, 21 Des 2023 685022012660
Wednesday, 20 Des 2023705875265267
Tuesday, 19 Des 2023630285614620
Monday, 18 Des 2023120581291278
Sunday, 17 Des 2023621095617145
Saturday, 16 Des 2023720143786318
Friday, 15 Des 2023215081458826
Thursday, 14 Des 2023865296011103
Wednesday, 13 Des 2023965257195960
Tuesday, 12 Des 2023422553670456
Monday, 11 Des 2023100116475089
Sunday, 10 Des 2023 342552209743
Saturday, 9 Des 2023952104668990
Friday, 8 Des 2023566674452120
Thursday, 7 Des 2023 701082672455
Wednesday, 6 Des 2023362585665123
Tuesday, 5 Des 2023225230125053
Monday, 4 Des 2023009627658012
Sunday, 3 Des 2023962365306550
Saturday, 2 Des 2023 652566015563
Friday, 1 Des 2023599659602274

Kỷ niệm 25 năm thành lập Thành phố Việt Nam, Vietnampoolstoday trao tổng giải độc đắc trị giá 20.000.000 USD cho người chiến thắng may mắn là các thành viên của chúng tôi.

Chuỗi vé Vietnam Sweep 2016 kỷ niệm sự sống động đầy màu sắc của thành phố Malibu, California. Malibu Sweep đã giúp tài trợ cho nhiều dự án quốc gia, đóng vai trò xây dựng Cơ cấu của Thành phố Malibu. Vé rút thăm tháng 07/2016 hiện đã có sẵn.

Our sister site

VIETNAMPOOLSTODAY.COM

Vietnampoolstoday tổ chức hơn 365 đợt rút thăm mỗi năm cho các trò chơi xổ số của chúng tôi. Để đảm bảo rằng tất cả các lần rút thăm đều công bằng, ngẫu nhiên và trung thực, chúng tôi tiến hành rút thăm theo các nguyên tắc và quy trình bảo mật nghiêm ngặt.

Mọi quá trình rút thăm trúng thưởng đều được thực hiện với sự có mặt của một công ty kế toán công độc lập từ đầu đến cuối. Công chúng được chào đón đến chứng kiến ​​lễ bốc thăm.

Vietnampoolstoday mang đến cho các thành viên cơ hội trải nghiệm chiến thắng hàng trăm nghìn đô la mỗi ngày. Công ty con của Xổ số Malibu. Thành viên VIP của chúng tôi nhận được những đặc quyền tại các chi nhánh và phòng khách sạn của chúng tôi.

Bằng cách tham gia Vietnampoolstoday, bạn chắc chắn có một con át chủ bài trong tay (ngay cả khi bạn đang mặc trang phục đi biển). Tại sao chúng tôi là điểm đến cuối cùng cho cờ bạc trực tuyến? 3 lý do quay vòng: dễ chơi, thuận tiện và cơ hội chiến thắng đáng kinh ngạc, bất kể đó là trò chơi gì! Đến với chúng tôi, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán, vì vậy hãy đến và chơi cùng chúng tôi!

Vietnampoolstoday mở cửa hàng ngày, xem kết quả trực tiếp của chúng tôi từ Live Draw. Nhận vé trúng thưởng của bạn ngay bây giờ!

Malibu City Pools takes a strong Play Responsibly stand. We want our customers to have some fun playing our games.

Copyright © 2010 – 2024. Công ty cổ phần Vietnampoolstoday Sdn. Bhd. (8272-D). Đã đăng ký Bản quyền.